รูปภาพของ57190233 นายนนทกร แก้วเรือง : Nonthakorn Kaewruang
SRE-100
  เข้าตรวจสอบคะแนนการออกกำลังกาย 1500 คะแนนไม่ได้ครับ เมื่อใส่รหัสนักศึกษา กดเช็คคะแนน จะขึ้นว่า ไม่ได้ลงทะเบียนวิชานี้ครับ ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงครับ

นนทกร แก้วเรือง ,57190233 กลุ่ม 1 2558