รูปภาพของ57162620 นายสิรวิชญ์ วาสนาทิพย์ : Sirawich Wassanatip
แจ้งเรื่อการสอบเก็บตกครับ
  ผมนายสิรวิชญ์ วาสนาทิพย์ กลุ่มเรียนที่ 9  เคยไปสอบก็บตกน่ะครับ แต่ไม่ได้เปลี่ยนคะแนนให้ผมทีครับ รบกวนอาจารย์ช่วยดูให้ด้วยครับ