รูปภาพของ57122038 นางสาวสุรภา อังศุภานิช : Surapa  Aunsupanit
คะแนน Role-play ครั้งที่2
  คือหนูเรียน ENG-106  แต่คะแนน Role-playรอบที่2หนูยังไม่ออกทีคร่ แต่ของเพื่อนในกลุ่มหนูออกกันหมดแล้ว หนูจะต้องทำยังไงคร่