รูปภาพของ57149239 นายนครินทร์ มินทระ : Nakrarin Mintara
คะแนน Role-play รอบ 2
  คือผมและเพื่อนๆเรียน ENG-106 Section 7 ส่ง Role-play ไปแล้วแต่คะแนนใน ces ยังไม่ออกเลยครับพรุ่งติดต่ออาจารย์ได้วันสุดท้ายแล้ว ไม่ทราบว่าจะติดต่อได้ที่ไหนครับ   (ขอบคุณมากครับ)