รูปภาพของ57114365 นางสาวเทพธิดา พุ่มโต : Taptida Poomto
การย้ายสำนัก
  การทำเรื่องย้ายสำนักเมื่อเกรดออกสามารถยื่นหลักฐานในการย้ายสำนักได้สันไหนค่ะ หนูอยู่ปี1 สัตวศาสตร์ค่ะ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: การย้ายสำนัก
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Monday, 10 November 2014, 11:14AM
 

สอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียน ฯ ศูนย์บริการการศึกษา  หรืออ่านข่าวนี้ค่ะ http://202.28.69.99/registrar/home_msg.asp?id=17233