รูปภาพของ57141061 นางสาวจุรีวรรณ บัวทิพย์ : Jureewan Bupthip
ITE-104
  อยากทราบว่าหนูไม่ได้เข้าเรียนครั้งสุดท้าย วันจันทร์ที่ 3 ยังส่งงานได้ปะคะ หนูกลับบ้านไปให้แม่เซ็นใบล่ามาค่า