รูปภาพของ57114365 นางสาวเทพธิดา พุ่มโต : Taptida Poomto
CHM101
  หนูจะเข้าระบบจะทำแบบทดสอบเก็บคะแนนของรายวิชาCHM101 แต่หารายวิชานี้ไม่เจอต้องทำอย่างไร หรือต้องสมัครเข้าร่วมรานวิชานี้รึปล่าสค่ะ แต่รายวิชานี้ของเพื่อนหนูมีทำไมของหนูไม่มีค่ะ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: CHM101
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 14 October 2014, 03:31PM
 

นักศึกษาได้คลิก ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชานี้ ค่ะ จึงไม่สามารถเข้ามาในรายวิชานี้ได้อีก ตอนนี้ได้นำรายชื่อกลับเข้าไปเป็นสมาชิกให้แล้วค่ะ

หากต้องการ ออกจากระบบ ให้คลิกที่ออกจากระบบนะคะ ถ้าคลิกที่ ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชานี้ (Unenrol) หมายถึง ไม่ต้องการเป็นสมาชิกรายวิชานั้นแล้ว ไม่ใช่เป็นการออกจากระบบ