รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: SRE-100
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Thursday, 2 October 2014, 02:02PM
 

อาจารย์ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวในวันปฐมนิเทศน์แล้วครับ หรือถามเพื่อน ๆ นะครับ (หรือ http://202.28.68.12/checkpoint/)