รูปภาพของ57150294 นางสาวอุไรพร สอนสุภาพ : Auraiporn Sonsuphap
SCI-101 แผนทีฟ้า
  คือหนูอยากรู้ว่าตอนนี้จะซื้อแผนที่ฟ้าได้ที่ไหนค่ะ ช่วยตอบหนูหน่อยนะค่ะ วันนั้นหนูจะซื้อแล้วมันหมดก่อน แล้วเราจะไปติดต่อขอซื้อได้ที่ไหนหรอค่ะ ช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะ