รูปภาพของ57110462 นายกรรชัย ดรเสระ : Kanchai Donsarah
อยากได้เนื้อหา DIM-101
  พอดีเรียนรายวิชา DIM-101 แล้ววันนั้นอาจารย์แจกรหัสผ่านระบบเข้า mlearning เพื่อไปปริ้นเนื้อหามาอ่านครับ 
แต่ตอนนี้เข้าสู่ระบบของรายวิชานี้ได้แล้ว แต่กลับไม่มีเนื้อหาให้โหลดเลยครับ !!
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: อยากได้เนื้อหา DIM-101
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Monday, 15 September 2014, 08:52AM
 

อาจารย์ผู้สอนอาจจะยังไม่ได้ใส่เนื้อหาไว้ ลองติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนดูนะคะ