รูปภาพของ57112922 นายชัยยุทธ์ พลรงค์ : Chaiyoot Phonrong
ITE-104 กลุ่ม 5 ส่งงานไม่ได้ครับ
  อาจารย์ครับช่วยแจ้งด้วยน่ะครับหรือติดต่อกลับมาทางเบอร์ 0801479859 สงงานไม่ได้อ่าครับ