รูปภาพของ57110603 นายก้องกิดาการ เฉิน : Kongkidakarn Chern
ITE-104 Fundamentals of Information Technology I (Lab 1/2557)
  ผมเผลอกดออกจากรายวิชา  ITE-104 Fundamentals of Information Technology I (Lab 1/2557)  ทำไงดครับต้องส่งงานก่อนเที่ยง