รูปภาพของ57118085 นายมงคล ตันติโกศล : Mongkol Tantigosol
ITE กลุ่ม 18 ไม่สามารถส่งงานได้
  คือผมไปดูของกลุ่มอื่นเค้าส่งกันได้หมดแล้วแต่กลุ่ม 18 มันไม่ขึ้นให้อัพโหลดคับ

*อาจาร์ให้ส่งภายในวัน เสาร์ที่ 6 เวลา 12.00