รูปภาพของ57121287 นางสาวณัฐิดา น้ำเงิน : Nutthida Namngoen
ITE-104 Fundamentals of Information Technology I (Lab 1/2557)
  อาจราย์ค่ะ หนูอัพโหลดไฟล์ไม่ได้ค่ะ กลุ่มที่ 18