รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ITE-104 Fundamentals of Information Technology I
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 5 September 2014, 03:07PM
 

นักศึกษาได้คลิก ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชานี้ ค่ะ จึงไม่สามารถเข้ามาในรายวิชานี้ได้อีก ตอนนี้ได้นำรายชื่อกลับเข้าไปเป็นสมาชิกให้แล้วค่ะ

หากต้องการ ออกจากระบบ ให้คลิกที่ออกจากระบบนะคะ ถ้าคลิกที่ ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชานี้ (Unenrol) หมายถึง ไม่ต้องการเป็นสมาชิกรายวิชานั้นแล้ว ไม่ใช่เป็นการออกจากระบบ

ส่วนในเรื่องเนื้อหาให้ถามอาจารย์ผู้่สอนดูก่อนนะคะ