รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: แบบทดสอบรายวิชาsre111
  แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ