รูปภาพของ56120603 นางสาวอโรชา นาถประดิษฐ์ : Arocha Natpradit
ทำแบบทดสอบรายวิชาsre111ลีลาศไม่ได้
  เข้าทำแบบทดสอบ sre111ไม่ได้ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: ทำแบบทดสอบรายวิชาsre111ลีลาศไม่ได้
  แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ