เราเอง
ช่วยหน่อยค่ะ
  หนูหารายวิชา sci-103 ไม่เจอค่ะ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ช่วยหน่อยค่ะ
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 10 January 2014, 10:34AM
 

ลองทำตามคู่มือที่ http://mlearning.wu.ac.th/docs/searchcourse.pdf หากยังค้นหาไม่เจอ ลองสอบถามอาจารย์ผู้สอนนะคะ เนื่องจากอาจารย์อาจจะยังไม่ได้สร้างไว้ในระบบค่ะ