รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: เข้าผิดกลุ่ม ถ้าจะออกจากกลุ่ม ต้องทำอย่างไรคะ
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 9 January 2014, 01:42PM
 

1. การออกจากรายวิชา ให้ไปที่รายวิชานั้น ที่เมนู "การจัดการระบบ" ด้านซ้ายมือ คลิกคำว่า "ออกจากการเป็นสมาชิก ..." หรือ "Unenrol Me ..."

2. การเข้าเป็นสมาชิกหรือออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชาใน mLearning ไม่มีผลกระทบใด ๆ กับการลงทะเบียนเรียนจริงในระบบทะเบียนของศูนย์บริการการศึกษาค่ะ