รูปภาพของ56116460 นายภัทราวุฒิ พัฒนศรีรารัตน์ : Pattarawoot Pattanasrirarat
ตอบ: SRE-100 กลุ่ม 7
  ขอบคุณครับ