รูปภาพของ56116460 นายภัทราวุฒิ พัฒนศรีรารัตน์ : Pattarawoot Pattanasrirarat
SRE-100 กลุ่ม 7
  เข้าไม่ได้ ครับมันขึ้นว่า ยังไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษารายวิชานี้ได้ อ่าครับ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: SRE-100 กลุ่ม 7
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Monday, 2 December 2013, 04:45PM
  เข้าทำได้แล้วครับ
รูปภาพของ56116460 นายภัทราวุฒิ พัฒนศรีรารัตน์ : Pattarawoot Pattanasrirarat
ตอบ: SRE-100 กลุ่ม 7
  ขอบคุณครับ