รูปภาพของ56148349 นางสาวอุไรวรรณ ทองทิพย์ : Uraiwan Thongtip
SRE-100 กลุ่ม 7
  ขอบคุณมากค่ะ