วิภาวี มีเสน
SRE100 กลุ่ม 8
  เข้าไปทำแบบประเมินไม่ได้ค่ะ  ต้องทำอย่างไรดีคะ