รูปภาพของ56120660 นายอัครพล แพงภูงา : Akkharaphol Phaengphu-nga
ผมขอเว็ป ที่ ประเมิน อาจารย์ ผู้สอนได้ไหมครับ
  ซึ่งผมมีอยากเข้าไปประเมินอาจารย์อ่ะครับ