รูปภาพของ56161987 นายวิชยะ ผมทอง : Witchaya Phomthong
SRE-100
  ขอเข้า SRE-100 กลุ่ม12 ด้วยครับ