รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ทำ Quiz CHM - 101 แล้วคะแนนไม่ขึ้น
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 29 October 2013, 09:12AM
 

อาจารย์ผู้สอนอาจจะกำหนดไว้ว่าไม่ให้เห็นคะแนนและ feedback ใน quiz นั้นค่ะ น้องช่วยแจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบต่อไปนะคะ