รูปภาพของ56141633 นางสาวณฤตย์พร ขุนหมาด : Narutaporn Khunmad
ENG-107
  ลบออกจากรายวิชาโดยไม่ได้ตั้งใจ ช่วยเพิ่มให้หน่อยน่ะค่ะ