รูปภาพของ54140017 นางสาวกชพรรณ ใจกระจ่าง : Kotchaphan Jaikrajang
สอบถามต่ะ
  พอดีหนู กดยกเลิกเป็น สมาชิกของรายวิชา  ITE-104  แต่พอเข้าไปอีกที่  มันต้องให้ใส่  พาท์รเวิร์ด  ของอาจารย์  แต่หนูไม่มี  แต่มันเป็นรายวิชาที่ลงเรียน  เทอมที่แล้ว  แล้วเกลดก็ยังไม่ ออก  มันจะมีผลอไร ไม่ค่ะ เพราะหนูได้  ยกเลิกวิชานั้นไปแล้ว