รูปภาพของ56161995 นางสาววิภารัตน์ แซ่ลี้ : Wiparat Saelee
CHM-101
 

ปัญหา คือ หลังจากที่ทำแบบทดสอบแล้วคะแนนไม่ขึ้นเลยค่ะ

หนูต้องทำอย่างไรค่ะ ?

หนูไม่ได้ใช้เวลาเกินนะค่ะ ทุกครั้งที่ทำหนูจะเผื่อเวลาให้เหลือไว้เสมอ