รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: CHM-101
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Monday, 15 July 2013, 09:16AM
  สาเหตุที่คะแนนขึ้นเป็น 0 เนื่องจากนักศึกษาใช้เวลาเกินกำหนด 20 นาทีค่ะ ระบบจึงไม่คำนวณคะแนนให้