รูปภาพของ54143441 นางสาวอารีรัตน์ สังเกตุ : Areerat Sangket
SRE 121
  อาจานให้หนูเข้าไปทำแบบฝึกหัดวิชา SRE 121 แต่หนู ไม่สามารถเข้าไปในรายวิชาได้ SRE121 ได้ ต้องทำอย่างไรค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: SRE 121
  สมัครเข้ารายวิชา ตามลิงค์ http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/course/view.php?id=6352 กลุ่ม 2