รูปภาพของ56162043 นายแวอัลฟาริส แวยูโซ๊ะ : Wae-alfaris Waeyusoh
ทำไม่เราไม่สามารถโหลดชีดได้
  ทำไม่ผมไม่สามารถโหลดชีดได้ครับช่วยทำให้หน่อยครับหรือว่าบอกวิธีที่จะทำให้ผมโหลดชีดได้ขอบคุณครับ