รูปภาพของ56118938 นางสาวสาหร่าย ลูกหยี : Sarai Lookyee
MAT-113
  ดูเนื้อหารายวิชาไม่ได้ค่ะ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: MAT-113
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 13 June 2013, 01:32PM
  ลองสอบถามอาจารย์ผู้สอนดูนะคะ เนื่องจาก อ.ไม่ได้แจ้งเปิดรายวิชานี้ในระบบ mLearning ค่ะ
รูปภาพของ56161409 นางสาวพัชราภรณ์ สุเหร็น : Phatcharaporn Suhren
Re: MAT-113
  ใช่ค่ะ  หนูเข้าดูเพื่อที่จะเอาโจทย์ทำการบ้าน 23 ข้อ หาไม่เจอ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: Re: MAT-113
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 14 June 2013, 08:35AM
  ช่วยแจ้งชื่อ อ.ผู้สอนด้วยค่ะ จะได้ประสานงานให้ค่ะ
น.ส.แสงอรุณ สุขรุ่ง
ตอบ: Re: MAT-113
  อ.กิตติพงษ์ ค่ะ