รูปภาพของ56160831 นางสาวธารินี พรหมคุณ : Tharinee Prommakun
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกวิชา เคมี 1
  56160831 นางสาวธารินี พรหมคุณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ยังไม่ได้เป็นสมาชิกวิชา เคมี 1
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 7 June 2013, 09:02AM
 

อาจารย์ไม่ได้แจ้งให้นำรายชื่อนักศึกษาเข้าระบบให้ค่ะ ไม่ทราบเป็นวิชาของอาจารย์ท่านไหนคะ จะได้ประสานให้ค่ะ หรือหากต้องการสมัครเป็นสมาชิกรายวิชาด้วยตนเอง ได้ที่ เมนู หน้าหลัก --> คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เรียน -> วิธีการค้นหารายวิชา ค่ะ

หรือที่ link http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/mod/resource/view.php?id=34033 แล้วเลือก วิธีการค้นหารายวิชา