รูปภาพของ56120660 นายอัครพล แพงภูงา : Akkharaphol Phaengphu-nga
รบกวนหน่อยครับ
  พอจะรู้ เบอร์โทร ของ ( ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ) ไหมครับ ขอบคุณครับ smile
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: รบกวนหน่อยครับ
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Monday, 3 June 2013, 03:42PM
 

ติดต่อที่งานธุรการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่

โทร.ภายใน 2304 หรือ 2305

หรือ โทร.075672304 หรือ 075672305

แล้วแจ้งว่ามีความประสงค์จะติดต่ออาจารย์ค่ะ