รูปภาพของ56141401 นางสาวซอบารียะห์ ดาราเเม : Sobariyah Daramae
Eng 106 กลุ่ม 3อาจารย์ผู้สอน คือ?อาคารเรียนไหน? ค่ะ
  Eng 106 กลุ่ม 3 อาจารย์ผู้สอน คือ ? อาคารเรียนไหน ?ห้องไหน ?ค่ะ