รูปภาพของ54143524 นายเอกวิทย์ จำศิล : Ekkawit Jumsin
ลงทะเบียนอีเมลไม่ได้
  ต้องทำอย่างไรหร่อค่ะ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ลงทะเบียนอีเมลไม่ได้
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 30 May 2013, 01:41PM
  เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://register.walailak.net/ ค่ะ ซึ่่งน้องต้องกรอกทะเบียนประวัติในระบบของศูนย์บริการการศึกษาให้เรียบร้อยก่อนค่ะ หากกรอกทะเบียนประวัติวันนี้ต้องรอลงทะเบียนอีเมลในวันถัดไปค่ะ
รูปภาพของ54114897 นางสาวปวีณา เหล๊าะเหม : Paweena Lohhem
Re: ลงทะเบียนอีเมลไม่ได้
 

เขาอีเมลมหาลัยไม่ได้ค่ะไม่ทราบว่าจะติดต่อใครดีค่ะ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: Re: ลงทะเบียนอีเมลไม่ได้
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Monday, 3 June 2013, 09:16AM
 

ติดต่อพี่อวยชัย โทร.ภายใน 3460 หรือติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานเครือข่าย ชั้น 2 ค่ะ