รูปภาพของ53161832 นายวรวิทย์ ใยพันธ์ : Worawit Yaipan
Re: ตอบ: SRE-111 G.4 3/55
  อาจารย์ครับ นายวรวิทย์ ใยพันธ์ กลุ่ม 3 วิ่งได้ 13.44 นาทีครับ

ขอบคุณครับ