รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: sre 111 g กลุ่ม 4
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Thursday, 28 March 2013, 10:37AM
  รูปแบบการทำแบบทดสอบที่ผ่าน เคยได้ให้ทดลองทำแล้ว ในชุดอื่น ๆ แล้ว ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ติดปัญหา.. (ไม่มีการแจ้งสาเหตุนี้)..รหัสและกลุ่มเรียน ของ คนที่มีปัญหา .. อาจารย์จะเช็คกับข้อมูลที่มีอยู่อีกครั้ง