รูปภาพของ54117973 นางสาววิภาพร รัตนะ : Wipaporn Rattana
sre 111 g กลุ่ม 4
  อาจารย์ค่ะจากที่ทำแบบฝึกหัดมาทั้งของหนูและของเพื่อนบางคน พบว่ามีปัญหาคือ คอมบางเครื่องที่เข้าทำแแบฝึกหัดข้อที่เป็นข้อเขียนไม่สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้ค่ะ ข้อที่มีให้ chose ก็คลิกเลือกคำตอบไม่ได้ค่ะ และก็ส่วนคอมบางเครื่องไม่มี save submit finish สำหรับส่งคำตอบค่ะ ทำให้ในบางข้อไม่สามารถตอบคำถามได้ค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: sre 111 g กลุ่ม 4
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Thursday, 28 March 2013, 10:37AM
  รูปแบบการทำแบบทดสอบที่ผ่าน เคยได้ให้ทดลองทำแล้ว ในชุดอื่น ๆ แล้ว ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ติดปัญหา.. (ไม่มีการแจ้งสาเหตุนี้)..รหัสและกลุ่มเรียน ของ คนที่มีปัญหา .. อาจารย์จะเช็คกับข้อมูลที่มีอยู่อีกครั้ง