รูปภาพของ55160469 นายชัยมงคล ชูรีย์ : Chaimongkol Churee
SRE-100
  เข้า SRE-100 กลุ่ม 6 ไม่ได้ครับ