รูปภาพของ52140084 นายกฤษฎา จรัสศรี : Kridsada Jaratsri
ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน
  1. อยากทราบว่า: ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน M-Learning ต้องทำอย่างไรครับ

2. เมื่อเปลี่ยนรหัส M-Learning รหัส อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ใน มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ (หากตอบว่าใช่ไม่ต้องตอบข้อ 3.)

3. และหากจะเปลี่ยนรหัสเน็ตด้วยต้องทำอย่างไร

ขอบคุณครับ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 22 January 2013, 09:15AM
  ใน mLearning ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ค่ะ หากต้องการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน email ค่ะ เนื่องจากระบบอ้างอิงรหัสผ่านจากระบบ email ของมหาวิทยาลัย

สำหรับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านให้เข้าไปที่ https://register.walailak.net/ ค่ะ และทุกระบบที่ใช้รหัสผ่าน email ก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยทั้งหมดนะคะ

หากติดปัญหาในการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ติดต่อที่ พี่อวยชัย งานเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ email:bauychai@wu.ac.th หรือโทร.ภายใน 3460 ค่ะ