รูปภาพของ55162887 นายกรวิก หวังพิทักษ์ : Koravik Vangphitak
m-learning
  จะเปลี่ยนรหัสผ่านเอมเลินนิ่งได้ไหมครับ แล้วทำอย่างไงครับ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: m-learning
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Monday, 7 January 2013, 08:34AM
 

ใน mLearning ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ค่ะ หากต้องการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน email ค่ะ เนื่องจากระบบอ้างอิงรหัสผ่านจากระบบ email ของมหาวิทยาลัย

สำหรับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านให้เข้าไปที่ https://register.walailak.net/ ค่ะ และทุกระบบที่ใช้รหัสผ่าน email ก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยทั้งหมดนะคะ

หากติดปัญหาในการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ติดต่อที่ พี่อวยชัย งานเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ email:bauychai@wu.ac.th หรือโทร.ภายใน 3460 ค่ะ