รูปภาพของ55112742 นางสาวณัฐวรา สะอา : Nattawara Sa-ar
sre-100 กลุ่ม4
  อาจารย์ค่ะ หนูยังเข้าไปทำแบบฝึกหัดไม่ได้ค่ะ