รูปภาพของ54114251 นางสาวนิรวยดา การิม : Niruaida Karim
SRE-101
  อาจารย์ หนูเข้ามาทำแบบฝึกแล้วแต่มันไม่ขึ้นอะไรให้เลย