รูปภาพของ52111721 นายฐิชา โนรัตน์ : Ticha Norat
เข้าระบบเพื่อที่จะเข้าไปทำแบบทดสอบ SRE-111 ไม่ได้อ่ะครับ
โดย 52111721 นายฐิชา โนรัตน์ : Ticha Norat - Sunday, 14 October 2012, 09:23AM
  ผมฐิชา โนรัตน์ครับ...ผมจะเข้าไปทำกิจกรรมแบบทดสอบความรู้ด้านสุขภาพ ในระบบ mLeraning รายวิชา sre-111 แต่ผมเข้าระบบรายวิชา sre-111 ไม่ได้ครับ เนื่องจากระบบต้องใช้รหัสผ่านเข้าระบบก่อนที่จะได้เข้าไปทำแบบทดสอบ จึงต้องมาขอรหัสจากอาจารย์ก่อนที่จะได้เข้าไปทำกิจกรรมครับผม "