รูปภาพของ55144554 นายสูไลมัน มะดีเย๊าะ : Sulaiman Ma-diyoh
รายวิชาITE-106
 

ทำไมของผมไม่มีเมนู รายวิชาITE-106 ปรากฏขึ้นละครับ  มีแต่ITE-104ครับ