เก้
เข้าดูรายวิชาOHS-341ไม่ได้ค่ะ
  เข้าดูรายวิชาOHS-341ไม่ได้ค่ะ ทั้งที่เป็นนักศึกษาในรายวิชาแล้ว แต่ที่เว็บบอกว่าต้องมีรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอน แต่ตอนเข้าเรียนอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่ามีรหัสผ่านอะไร ทำไงดีค่ะ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: เข้าดูรายวิชาOHS-341ไม่ได้ค่ะ
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 6 September 2012, 01:10PM
 

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/mod/forum/discuss.php?d=22159 ค่ะ