สวย
คะแนนเก็บ
  คือ คะแนนวิ่งของหนู
ที่ได้ 13.48 คือครั้งที่สองค่ะ
แต่ครั้งที่หนึ่งหนูได้ประมาณ 14.35
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: คะแนนเก็บ
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Thursday, 16 August 2012, 09:50AM
 

รับทราบครับ