รูปภาพของ55162804 นางสาวฮาซะนะฮ์ ขาวดี : Hasana Khaodee
sre-100 (กลุ่ม6 )
  อาจารย์ค่ะ หนูเข้าทำแบบฝึกหัดไม่ได้ค่ะ